Festival vedy a techniky AMAVET

Banner podujatia: Festival vedy a techniky AMAVET 2022

Festival vedy a techniky AMAVET je prehliadkou a postupovou súťažou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju vedátorskú činnosť formou posterovej prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov, vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe. Súťažiaci prezentujú svoje projekty na krajských kolách, z ktorých môžu postúpiť na celoštátne finále súťaže.

Zúčastnení žiaci získajú na svoju prácu od odborníkov cennú spätnú väzbu, ktorá im môže pomôcť v ďalšom napredovaní a osobnostnom rozvoji. Vybrané projekty na krajských kolách sú okrem cien a diplomov ocenené postupom na celoštátne finále – jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V rámci spolupráce s univerzitami získavajú víťazi ceny partnerských univerzít, ktoré znamenajú prijatie alebo zvýhodnenie v prijímacom konaní na vysokoškolské štúdium. Tí najlepší z celoštátneho kola získavajú postupy na európske a svetové prehliadky a súťaže pre mladých vedcov