Filozofická exkurzia

Filozofická exkurzia s pracovníkmi Inštitútu filozofie FF PU v Prešove je určená nielen študentom filozofie a príbuzných odborov ale aj širšej verejnosti. Exkurzia formou prechádzky prinesie rôzne filozofické aj menej filozofické témy.