Final Conference CETERIS PARIBUS

Projekt CETERIS Paribus (Citizenship Engagement through Economic Literacy Gamification in Adolescents) kladie dôraz na pochopenie ekonómie a jej vplyvu na vnímanie sveta okolo nás a nášho miesta v ňom v roli aktívnych občanov. Jeho názov je skratkou, ale aj latinskou frázou, ktorá je populárna v ekonómii a znamená -”za rovnakých/nezmenených podmienok”.