Financing of the Catholic Church in Treaties and Agreements

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU PF v spolupráci s Univerzitou v Užhorode, Ukrajina, Univerzitou KUL v Lubline, Poľsko a Jean Monnet Project, Univerzita v New Delhi, India organizuje v rámci TVT 2023 spoločnú online medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému financovania cirkví – zmluvy a dohody.