FIT PRE ŽIVOT

Podujatie „FIT PRE ŽIVOT“ ponúkne záujemcov viaceré aktivity. Na návštevníkov čakajú dve prednášky, testovanie fyzickej zdatnosti a sily pozostávajúce z viacerých stanovíšť, testovanie krátkodobej pamäte a vyplnenie dotazníka kvality života. Viac informácií, ako aj presný časový rozpis jednotlivých aktivít nájdete na webovej stránke: http://www.biomedcentrum.sav.sk/tyzden-vedy-a-techniky-na-slovensku-2023-sa-blizi/