Funkcie… a možno nájdeme aj inverzne…

V živote sa stretávame s mnohými údajmi, ktoré navzájom spolu súvisia, sú na sebe závislé. V matematike hovoríme o veličinách a funkciách. A keďže \”raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť\”, bude dobre zoznámiť sa s grafmi niektorých významných funkcií.