Fyzikálny náboj

Fyzikálny Náboj je medzinárodná súťaž štvor- až päťčlenných tímov zložených zo študentov stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v rýchlostnom riešení fyzikálnych úloh. Na úvod dostane každý tím sadu ôsmich úloh, následne po každom odovzdaní správne vyriešenej úlohy dostane ďalšiu. Náročnosť úloh sa postupne zväčšuje. Víťazom sa stáva tím, ktorý ich za dve hodiny vyrieši čo najviac fyzikálnych úloh.