Geometria zaujímavo a interaktívne

V rámci semináru sa sústredíme na upevnenie problematiky súvisiacej s rozvojom priestorovej predstavivosti žiakov. Budeme so žiakmi diskutovať o danej problematike a uvedieme netradičné úlohy.