Historické dni – Hlinkova slovenská ľudová strana v priesečníkoch dejín

Podujatie bude zamerané na priblíženie pôsobenia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v období rokov 1918-1945 v historických súvislostiach. Pôjde o moderovanú diskusiu popredných odborníkov: prof. Róberta Letza, doc. Antona Hruboňa, Dr. Miloslava Szabóa. Moderátorom bude doc. Róbert Arpáš. Po skončení diskusie bude verejnosti prezentovaný vzdelávací program, pozostávajúci z dvoch častí: interaktívneho programu s názvom: Kam sa podeli nitrianski Židia? a komentovanej prechádzky ulicami Nitry spojenej s prácou s pramenným materiálom.