Hľadanie pokladu očami rádiológa

Prezentácia študijného programu Rádiologická technika. Stručný prehlaď problematiky ionizujúceho žiarenia a jeho využitia v praxi.