Hlasový prejav

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty hlasový tréning s hlasovou pedagogičkou Alenou Čermákovou. Študenti budú mať možnosť získať vedomosti a zručnosti ako pracovať a cvičiť s hlasom, ako správne dýchať, správne artikulovať, používať hlas v priestore a v pohybe.