HODINA V GALÉRII

Prehliadka výstavy v Nitrianskej galérii spojená s prednáškou lektorky, interpretáciou umenia a seminárom pre študentov FSŠ.