Hodina v galérii

Prehliadka výstavy v Nitrianskej galérii spojená s prednáškou lektorky, interpretáciou umenia a seminárom pre študentov Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre.