Hudobné prvky v geometrii

Čo môže hudba znamenať pre matematikov? Čím môže matematika zaujať hudobníkov? Má zmysel, aby hudobník mal základné matematické vedomosti? Majú zhodné zobrazenia nejaký zmysel pri stavbe hudobných nástrojov, či pri komponovaní hudobných skladieb? Podobné otázky dostávajú aj učitelia od žiakov, preto odpovede na tieto otázky budú prediskutované so žiakmi v rámci seminára. Daná problematika bude tiež prezentovaná žiakom riešením zaujímavých úloh.