Human rights of People with Mental Disorders: Between Stigma, Coercion and Care

TU v Trnave, Právnická fakulta organizuje pre študentov fakulty online prednášku na tému ľudských práv ľudí s duševnými poruchami. Prednášať bude prof. Błażej Juliusz Kmieciak z Katedry medicínskeho práva Lekárskej univerzity v Łodzi (Poľsko), ktorý bol zároveň ombudsmanom pre práva pacientov s duševnými poruchami.