I CAN – JA MÔŽEM (Design for Change)

Podujatie I CAN – JA MÔŽEM je pokračovaním predošlého workshopu, ktorý bol zameraný na uvedomenie si nutnosti participácie na živote v komunite pre študentov anglického jazyka a literatúry. Tento workshop je pripravený pre žiakov základnej školy Makovičky, ktorí si prejdú všetkými 4 krokmi a navrhnú riešenie na problém v ich okolí. Workshop zároveň učí deti využívať globálne zručnosti, ako sú kritické a kreatívne myslenie, komunikácia a spolupráca a taktiež aktívne občianstvo.