Impariamo le lingue romanze attraverso la cultura

Workshop sa zameriava na učenia sa taliančiny prostredníctvom spoznávania vybraných aspektov talianskej kultúry.