Improvizačný workshop – Vekker Műhely

Tréning je založený na dramatických a improvizačných hrách, ktoré zahŕňajú tému byť dospelý a stať sa dospelým, s veľkým dôrazom na zábavu popri hĺbkovom a spoločnom myslení. Max. 25 osôb/2 hodiny.