Informačná gramotnosť – kľúčová zručnosť súčasnosti

Cieľom workshopu je demonštrovať dôležitosť kritického prístupu k poskytovaným informáciám. Študenti sa oboznámia s rôznymi spôsobmi a príkladmi manipulácie a skresľovania reality. Zároveň si individuálnymi či skupinovými aktivitami zlepšia odolnosť voči dezinformáciám či falošným správam.