Informatizácia procesov v praxi

Odborný seminár je zameraný na oblasť informatizácie procesov a jej využitie v praxi. Seminár je určený študentom študijných odborov z Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov (URaIVP), Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Organizátorom odborného seminára je Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI), pobočka SSAKI pri URIVP v spolupráci s Ústavom riadenia a informatizácie výrobných procesov (URaIVP).