Internetová stránka ako didaktická pomôcka – využitie v praxi. možnosti a limity

Workshop primárne zameraný na problematiku tvorby, využitia a implikácie didaktickej pomôcky do výučby. Aké možnosti a limity na tento proces vplývajú?