Jaskyne Texasu a Nového Mexika, USA

Vytváranie jaskýň meteorickými a hlbinnými vodami v horizontálne uložených a zlomami rozčlenených štruktúrach karbonátov v južných oblastiach USA: Edwards Plateau (Texas) a Guadalupe Mountains (New Mexico). Charakteristika morfológie podzemných priestorov odrážajúcej podmienky a proces vzniku a vývoja jaskýň. Prezentácia prírodných hodnôt jedných z najkrajších jaskýň na svete (Sonora, Carlsbad Caverns – lokalita svetového prírodného dedičstva UNESCO) a problematika ich ochrany. Porovnanie podmienok a procesov vývoja krasu a jaskýň vo vrásovo-príkrovových pohoriach vrátane Západných Karpát.