Jedna druhej riekla, keď koláče piekla alebo Kto jamu kope, ten… vie riešiť úlohy z matematiky

Prednáška bude venovaná rôznym typom úloh, v ktorých vystupuje (alebo nevystupuje, ale vyzerá to tak) priama alebo nepriama úmernosť, a rôznym spôsobom ich riešenia (nielen trojčlenkou).
Zámerom prednášajúcej je priblížiť, ako riešiť úlohy s priamou a nepriamou úmernosťou, keď si riešiteľ nespomenie na trojčlenku.