Jednoduché stroje – využitie kladky v bežnom živote

Na seminári sa študenti učiteľstva primárneho vzdelávania oboznámia s využitím kladiek v bežnom živote. Budú použité bádateľské metódy vyučovania. Seminár je realizovaný vrámci projektu VEGA 1/0033/22.