Kariérové poradenstvo

Cieľom podujatia je poskytnúť ochutnávku kariérového poradenstva v rámci semináru Zážitková skupina kariérové poradenstvo, kde sa študenti môžu niečo nové dozvedieť o sebe a svojej kariérovej ceste. Podujatie je vhodné najmä pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom kariérovom smerovaní.