Karl der Große und seine Hofschule

Renomovaný nemecký lingvista a historik Prof. Dr. Georg Schuppener z Lipskej univerzity (Universität Leipzig) uvedie prednášku spojenú s diskusiou na tému “Karol Veľký a jeho dvorná škola”. Následne bude vedená diskusia k danej téme so študentami.