Karl der Große und seine Hofschule

Prednáška nemeckého profesora z Univerzity v Lipsku na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity pre študentov Germanistiky na Slovensku.