Keď kosti prehovoria

Prednáška s názornou ukážkou kostí človeka. Beseda so žiakmi ZŠ s cieľom zvýšiť ich záujem o vedu a výskum.