Kľúč k správnemu vedeckému publikovaniu: školenie pre doktorandov

Seminár venovaný publikačnej činnosti.