Komenský a my

Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre organizuje už 19. ročník výtvarno-literárnej súťaže pre žiakov ZŠ a študentov SŠ. Jej cieľom je šíriť a prehlbovať myšlienky a odkazy J. A. Komenského. Ide o slávnostné vyhodnotenie spojené s vernisážou víťazných prác.