Konferencia SUZ

cieľom je sprostredkovať najnovšie technické, legislatívne a údržbárske informácie a kontakty pre účastníkov konferencie. Prezentujú sa tu najnovšie poznatky a prakticky sa vystavujú v objekte konania konferencie.