Konzumná spoločnosť verzus udržateľná spotreba

Seminár, zameraný na hlavné aspekty súčasnej spoločnosti, závislé vo veľkej miere na spotrebe a konzume, ale na druhej strane vnášajúce do osvety a každodenného života prvky udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Obsah seminára budú tvoriť krátke úvahy a príklady z praxe za účelom ich analýzy, dotazníky na testovanie vedomostí o tejto téme a brainstorming, zameraný na implementáciu aspektov udržateľnosti v každodennom živote spotrebiteľa.

  • Cieľová skupina: stredoškoláci v okrese Lučenec
  • Miesto: Súkromné gymnázium Lučenec, Obchodná akadémia Lučenec
  • Čas: 8. november 2023