Lučenec

08Nov

Seminár, zameraný na hlavné aspekty súčasnej spoločnosti, závislé vo veľkej miere na spotrebe a konzume,...

08.11.2023 | 09:00 - 11:00