Kosti – zdroj informácií o živote našich predkov

Prednáška venovaná tajomstvám, ktoré dokážeme prečítať z kostí človeka.