Krajinársky kurz Železnô

Priblížiť verejnosti práce študentov Katedry výtvarnej výchovy zo študijného pobytu v Železnom.

Prezentácia prác študentov Katedry výtvarnej výchovy z krajinárskeho kurzu v Železnom. Téma krajina – land art.