Kráľovská planéta

Popularizačná prednáška o planéte Jupiter v planetáriu, spojená s premietaním krátkych filmov, ukážkou hviezdnej oblohy v planetáriu a pozorovaním objektov večernej oblohy. Vstup o 17:00 hodine je určený hlavne pre deti a rodičov, vstup o 19:00 hodine pre väčšie deti, mládež a dospelých.