Krčméryho deň boja proti antibiotickej rezistencii II.

Multidisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na počesť pamiatke významného trnavského mikrobiológa RNDr. Ing. Vladimíra Krčméryho, DrSc., pod záštitou MZ SR a pri príležitosti 18. novembra Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách. Témami kongresu sú program prevencie a kontroly infekcií v zdravotníckom zariadení ako nástroj v boji s ATB rezistenciou, aktuálna epidemiológia MDR baktérií v SR, laboratórna diagnostika AMR a antibiotická politika. Konferencia je zaradená do kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.