Kritické miesta prírodovedného vzdelávania

Analýza kritických oblastí vo vyučovaní prírodovedných predmetov z pohľadu súčasných, budúcich učiteľov a žiakov je založená najmä na sledovaní priameho vyučovacieho procesu, rôznych dimenzií vyučovania a jej komparácii v sledovaných skupinách.