Kultur – Identität – Zugehörigkeit“ (Kultúra – identita – príslušnosť)

Prostredníctvom obrazového materiálu a ukážok z literárnych diel budeme diskutovať o vlastnej identite a príslušnosti na základe osobných, skupinových a kultúrne špecifických skúseností. Pokúsime sa nájsť spoločne odpoveď na otázky: Kto som, odkiaľ pochádzam a kam patrím? Kto, čo a ako ma formuje? či Ako ovplyvňujú cudzie jazyky moje vnímanie sveta?