Kultúra Nemcov v Nitrianskom Pravne a v okolí

Prednáška bude zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu kultúry Nemcov v Nitrianskom Pravne a v okolí, ktorý je realizovaný od roku 2018 kolektívom pracovníkov a doktorandov ÚMKTKE. Prof. Jaroslav Čukan objasní minoritno-majoritné vzťahy Nemcov a Slovákov, ktoré sa výrazne zmenili po 2. svetovej vojne. Doc. Marián Žabenský predstaví výskum kultúrnej krajiny zameraný na baníctvo na konci stredoveku, doc. Silvia Letavajová, sa zameria na vedomie etnickej príslušnosti obyvateľov.