Kvalifikačná práca ako veda

Prezentácia spojená s diskusiou bude venovaná kvalifikačnej práci, jej príprave, využitiu vedeckých zdrojov a metodike výskumu na základe skúseností študentov a postrehov vysokoškolského pedagóga ako vedúceho práce a/alebo jej oponenta.