L’italiano adesso: esperienze e strumenti per gli insegnanti in un mondo che cambia

Konferencia osobne aj na diaľku je venovaná všetkým, ktorí vyučujú taliansky jazyk na školách každého typu a ponúka niekoľko nástrojov na čo najlepšie využitie internetu pri výučbe jazykov.