Landeskunde und Jugendliteratur DACH

Interaktívny workshop sprostredkuje žiakom gymnázií zážitkovou a interaktívnou formou poznatky o literatúre pre mládež a reáliách nemecky hovoriacich krajín. Prezentáciou vybraných diel mládežníckej literatúry, ktorá bude prepojená s rôznymi aktivitami, čítaním a videami budú žiaci reflektovať a percipovať motívy, obraz a poslanie hrdinov mládežníckej literatúry. V druhej časti workshopu sú žiačky a žiaci pozvaní na interaktívnu cestu reáliami nemecky hovoriacich krajín.