Liberálny rabín a jeho úloha v komunite

Prednáška rabína Goldsteina s následnou diskusiou na tému definovanú v názve.