Literárna súťaž Legere, 2. kolo

Trojkolová literárna súťaž celoštátneho charakteru je určená pre žiakov gymnázií a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Hlavným cieľom podujatia je povzbudiť čitateľskú aktivitu a zvýšiť úroveň literárnej gramotnosti stredoškolákov, oboznámiť učiteľov stredných škôl s novými smermi v literárnej vede. Témou XII. ročníka súťaže bude životné dielo Sándora Petőfiho a Imre Madácha na počesť 200. výročia narodenia klasikov maďarskej literatúry.