Manželstvo v čase kultúry dočasnosti. Nové výzvy pre katolícke chápanie manželstva

Cieľom pozvanej prednášky je predstaviť manželstvo Katolíckej cirkvi v súčasnej kultúre ktorá sa rýchlo mení, a z tohto dôvodu povstávajú nove výzvy pred ktorými sa ocitlo katolícke manželstvo. Budú predstavené aj zmeny v chápaní katolíckeho manželstva v súčasnej rýchlo meniacej sa spoločnosti a aké má dopad na postoje mladých ľudí ktorí sa pripravujú alebo vstupujú do manželstva, alebo aj na ľudí žijúcich v manželstve.