Matematické prechádzky v Nitre

V rámci workshopu budú realizované matematické prechádzky v priestoroch základnej školy Kniežaťa Pribinu. Žiaci budú pracovať s mobilnou MathCityMap a riešiť matematické úlohy s kontextom v reálnom prostredí.