Matematické prechádzky

V rámci workshopu budú realizované matematické prechádzky v okolí gymnázia. Študenti budú pracovať s mobilnou MathCityMap a riešiť matematické úlohy s kontextom v reálnom prostredí.