Matematický X-boj

Matematický X-boj je medziročníková súťaž študentov matematiky v riešení logických úloh a hádaniek. Študenti súťažia v troj- až štvorčlenných tímoch. Zadané úlohy nie sú viazané na žiadne vysokoškolské učivo, a tak majú rovnakú šancu vyhrať študenti prvého ročníka ako študenti končiaceho ročníka.