Medzinárodná vedecká konferencia Medzinárodné vzťahy 2023: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Medzinárodné vzťahy 2023: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás srdečne pozýva na 24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2023: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ktorá sa bude konať 23. – 24. novembra 2023 na zámku v Smoleniciach.

Keynote lecture: Prof. Bruno S. Sergi, Harvard University, USA

Tematické okruhy, do ktorých je možné sa prihlásiť s príspevkom:
1. Aktuálne otázky Európskej únie
2. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
3. Aktuálne otázky práva v medzinárodných vzťahoch
4. Aktuálne otázky súčasnej medzinárodnej politiky
5. Aktuálne otázky interkultúrnych vzťahov
6. Aktuálne otázky medzinárodných rozvojových štúdií
7. Tridsať rokov slovenskej zahraničnej politiky a diplomacie
8. Aktuálne otázky „nového normálu“ a meniace sa postavenie Číny
vo svetovej ekonomike
9. Globálna ekologická kríza, jej ekonomické, politické a právne
súvislosti

Termín na registráciu účastníkov: 15. október 2023.